Polityka prywatności


Korzystając z serwisu internetowego www.siostraania.pl użytkownicy akceptują zasady zawarte w Polityce Prywatności, które określają sposoby zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.


Zespół SiostraAnia.pl


1. Jakie dane są zbierane


Dane zbierane podczas rejestracji:

Przeglądanie bazy danych artykułów serwisu www.siostraania.pl nie wymaga logowania i jest dostępne dla wszystkich internautów. Jednak, aby skorzystać w określonym zakresie z e-usług serwisu www.siostraania.pl trzeba się zarejestrować podając Imię, Nazwisko, aktualny adres e-mail, Nick, hasło, województwo, nr telefonu komórkowego. W określonych przypadkach należy również podać datę ostatniej miesiączki, planowaną datę porodu wg USG oraz imię i datę urodzenia dziecka.


Dane zbierane podczas wykupywania e-usług:

Użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup e-usług będą zobowiązani do podania dodatkowych danych wymaganych przez operatora płatności, jednak te dane nie bedą gromadzone i przetwarzana przez serwis www.siostraania.pl


Dane zbierane automatycznie:

W czasie surfowania po serwisie www.siostraania.pl automatycznie rejestrowane będą: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki.


Dane zbierane podczas kontaktowania się z www.siostraania.pl:

Jeżeli użytkownik napisze do www.siostraania.pl, to pozyskane w tej akcji dane nie będą rejestrowane, przetwarzane lub wykorzystywane do innych celów, jak kontakt zwrotny z użytkownikiem.2. Sposób wykorzystania danych


Dane zbierane przez www.siostraania.pl będą wykorzystywane w następujących celach:

- aby umożliwić użytkownikom zalogowanie się do systemu,
- aby móc korzystać z e-usług.
- aby przesłać użytkownikowi newsletter (o ile wyraził na to zgodę) czy informacje o zmianach w serwisie,
- aby umożliwić kontakt z użytkownikiem i odpowiedzieć na ewentualne pytania,
- dane użytkowników mogą być również wykorzystywane w celach marketingowych,
- aby zebrać ogólne, statystyczne informacje demograficzne.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane użytkownika mogą zostać udostępnione pracownikom inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane użytkownika mogą zostać udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości.


3. Sposób kontaktu z użytkownikami


Serwis www.siostraania.pl może kontaktować się z użytkownikami poprzez wysyłanie newsletterów, e-maili dotyczących istotnych zmian w funkcjonowaniu serwisu, listów elektronicznych o charakterze komercyjnym i innych treści o charakterze informacji handlowej. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości.4. Zmiana danych osobowych


Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu opcji „Ustawienia Konta” można w każdej chwili zmienić swoje dane osobowe lub kompletnie usunąć je z bazy.5. Wykorzystanie cookies


Serwis www.siostraania.pl wykorzystuje cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Pliki cookies są wykorzystywane w celach technicznych związanych z bieżącą działalnością serwisu.6. Zabezpieczenie danych


Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W czasie zbierania danych osobowych komunikacja między komputerem użytkownika, a naszym serwerem, określonych przypadkach jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).7. Odsyłacze do innych stron internetowych


Serwis www.siostraania.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w www.siostraania.pl.


8. Zmiany polityki prywatności


Serwis www.siostraania.pl zastrzega sobie możliwość zmiany polityki prywatności. W przypadku jakichkolwiek zmian użytkownicy będą informowani o nich poprzez opublikowanie nowego tekstu na stronie www.siostraania.pl oraz poprzez informację pocztą elektroniczną.9. Nazwa i adres firmy


Firma zbierająca dane i będąca ich Administratorem: SiostraAnia sp. z o.o., ul. Staromiejska 10, 45-025 Opole, o numerze NIP 754-301-93-61, wpisana z kapitałem zakładowym 5 000 PLN przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000365718.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt info@siostraania.pl.


Siostra Ania Sp. z o.o.
NIP: 754-301-93-61
REGON: 160352060
Email:
Redakcja:
Dział Reklamy i Promocji:

Innowacyjna Gospodarka - logo
Projekt współfinansowany z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.